Elektronik ve Otomasyon
0216 314 62 00       info@masterdecos.com

Politikalarımız

Politikalarımız


Kalite Politikamız

 

MASTER DECOS

Ailesi olarak;

     -Müşterilerin, çalışanların ve ilgili tarafların ihtiyaç ve beklentilerini anlayarak etkili iletişim kurmak,

     -Sahip olduğumuz kuruluş bilgi birikimini kullanarak, yenilikçi, deneyimli, kendi alanlarında eğitimli, yetkin ve uzman personelimiz ile müşterilerimizin ihtiyaçlarını ve gereksinimlerini doğru belirleyerek, beklentilerini tam olarak ve zamanında karşılayarak müşteri memnuniyetini sağlamak ve arttırmak,

     -Müşteri mülkiyetine itina göstererek, müşterilerin ihtiyaçlarının belirlenmesinden, projenin alınmasına ve teslim edilmesine kadar geçen sürecin müşterinin beklentilerini, yasal şartları ve uluslararası standartların gerekliliklerini karşılayacak şekilde gerçekleştirmek,

     -Müşteri odaklılık prensibiyle müşterilerden gelen öneri ve şikayetleri etkin bir şekilde değerlendirerek müşteri memnuniyetini en üst seviyede tutmak ve sürekliliğini sağlamak,

     -Yasal şartları, mevzuat ve sözleşme şartlarını eksiksiz yerine getirerek müşteri memnuniyeti odaklı ve kaliteli hizmet vermek,

     -Sürekli eğitim ilkesi ile becerilerimizi ve kalite bilincimizi arttırmak,

     -Çalışanlarımıza İSG kapsamında sağlıklı ve güvenli çalışabilecek ortamlar sağlamak ve 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi kapsamında etkin Risk&Fırsat yönetimi yapmak,

     -İSG kapsamında personellerimizin eğitimlerini tam ve zamanında vermek, gerekli sağlık gözetimlerinin takibini yapmak,

     -Yaptığımız her işte uluslararası standartlara ve mevzuata uygun projeler oluşturmak,

     -ISO 9001:2015 Kalite politikasını, şirketlerinin amaçlarına uygunluğunu sağlamak için sürekli gözden geçirmek,

     -Kalite politikası doğrultusunda oluşturduğu hedefleri sürekli gözden geçirerek geliştirmek,

     -Yurtiçindeki saygınlığını ve bilinirliğini yurtdışına taşıyarak uluslararası pazarlara açılan firmanın farklı şartlarda ve ortamlarda da kaliteden ödün vermeden rekabet edebilme gücünü yaratmak,

     -Tedarikçi ve taşeronlarımız ile sağlam temeller üzerine oturan iyi ilişkiler kurmak,

     -Sistemin etkinliğinin sürdürülmesi için proaktif yaklaşımla her türlü risk ve fırsatı göz önünde bulundurarak, düzenleyici ve iyileştirici faaliyetlere önem vermek,

     -Kalite Yönetim Sistemimiz için gerekli tüm kaynakları kullanarak, ISO 9001:2015 uluslararası standardını referans alarak sistemimizi tüm personelimizin katılımı ve kendi sorumluluk alanlarındaki liderlikleriyle kalite bilincini yaymayı, gerekli eğitimlerle bilgi ve becerilerini artırmayı, takım çalışması prensibini benimsemelerini, böylece “Farkındalık” ile “Sürekli İyileştirme” sürecine katkıda bulunmalarını sağlamak.

 

 

Çevre Politikamız

 

Hedefimiz,


       Müşterilerimizin ve toplumun gereksinim ve beklentilerine, ayrıca Parsan kalite politikasına uyumlu olacak şekilde, tüm faaliyet, ürün ve hizmetlerimizde çevreye ve insan sağlığına yönelik olumsuz etkileri ve kirliliği en aza indirmek ve iş güvenliğini sağlamaktır. 

 

Politikamız,


Esas olarak çevreye ve insana saygıdır. Bu politikayı:

       -Çalışanlarımız için iş emniyeti, çalışma ve çevre koşullarını, kalite standartlarına uygun olarak sürekli iyileştirmek,

 

       -Çevre ve iş güvenliği ile ilgili yasa ve yönetmelikler ile müşteri isteklerinin gereklerini yerine getirmek,

 

       -Proseslerin tasarımında ve üretim süreçlerinde mümkün olduğunca daha az çevresel etkiye sahip geri dönüştürülebilir malzemeler ve buna yönelik teknolojiler kullanmak,

  

-Kullandığımız her türlü malzemenin geri dönüştürülmesine, yeniden kullanılmasına ve olumsuz çevresel etkilerini en aza indirmeye yönelik sürekli iyileştirmeler yapmak,

 

-Doğal kaynakları en verimli şekilde kullanmak amacıyla enerji tüketimini ve atık miktarlarını “Decos Çevre Hedeflerine” uygun olarak azaltmak,

 

-Çevre ve iş kazasına sebep olabilecek durumlar için iş emniyetini sağlayacak önleyici tedbirleri almak, acil durumlarda uygulanacak önlemleri önceden belirlemek,

 

-Tüm çalışanlarımızı ve tedarikçilerimizi, çevre, işçi sağlığı ve iş güvenliği konularında bilinçlendirmek ve çevre koruma çalışmalarına katılımlarını sağlamak,

 

-Tedarikçilerimizle çevre, işçi sağlığı ve iş güvenliği konularında işbirliği yapmak ve tedarikçi seçiminde tedarikçinin çevre politikasını dikkate almak,

 

-Çevre, işçi sağlığı ve iş güvenliği konularında resmi kurum, kuruluş ve ilgililerle işbirliği yapmak, kamuoyunun çevre politikamıza kolaylıkla ulaşmasını sağlamak,

 

 -Decos üst yönetimi tarafından gerekli kaynaklar sağlanarak desteklenen çevre yönetim sistemimizi, çalışanlarımızın benimsediği ve uyguladığı, kuruluş içinde denetlenen, yönetim tarafından gözden geçirilen,kamuoyuna açık ve izlenebilen bir sistem olarak sürdürmek ve iyileştirmek, bu doğrultuda belirlenen Decos çevre hedeflerine yönelik performansımızı sürekli olarak arttırmak, suretiyle uygulamayı öngörüyoruz.Değerlerimiz,

-Çevreyi ve doğal kaynakları gelecek nesillere temiz ve yaşanabilir bırakmak,

 

-Çevrenin korunmasını ve iyileştirilmesini yasal zorunluluklar ve müşteri taleplerinin ötesinde, faaliyetlerimizin ayrılmaz bir parçası ve yaşam tarzı olarak görmek,

 

-Çevreye verilecek herhangi bir zararın tüm canlılara ve insanlığa verilmiş bir zarar olduğunu ve çevrenin tüm canlıların ortak varlığı olduğunu kabul etmektir.