Elektronik ve Otomasyon
0216 314 62 00       info@masterdecos.com

AKARYAKIT İSTASYONLARI

AKARYAKIT İSTASYONLARI

AKARYAKIT İSTASYONLARI

      EPDK tüm istasyonların 31.12.2015 tarihine kadar otomasyon sistemine geçmesini zorunlu kılmıştır. Bu nedenle IPACK Otomasyon Sistemleri istasyonlar için düşük maliyetli ve yüksek performanslı otomasyon çözümleri üretmektedir. 

Tank Otomasyon Sistemleri


        IPack Plc'ler değişik tipteki probe bağlantılarına imkan tanımaktadır. Tank sahasındaki seviye, sıcaklık ve basınç gibi bilgiler, elektrik odasındaki IPack otomasyon sistemine kablolu ya da kablosuz bağlantı ile aktarılabilir. “IPack Tank Otomasyon Sistemi”, maksimum seviye kontrolü ile tanka aşırı dolumu engellerken, minimum seviye kontrolü ile motorların korunmasını sağlar. “IPack Personel Tanıma Sistemi” ile tanka yetkili personel dışında dolum yapıldığında merkez ofis ve yetkililer bilgilendirilir, böylece kaçak dolumlar tespit edilir ve önlenebilir. Tank seviye bilgileri, istenilen saat aralıklarında ve/veya istenilen zamanlarda Merkez Ofise ve yetkili kişilere sms veya e-mail olarak gönderilebilir. Uygun probe ve sensörler kullanıldığında tank sıcaklık ve basınç bilgisi elde edilebilir, bu veriler ışığında, tank içindeki gaz ve likit faz bilgileri otomatik olarak hesaplanır. Tüm parametreler sms ile değiştirilebilir ve okunabilir.

 

          

 

Sabit seviye bilgileri Merkez Ofise gönderilerek probe arızaları ve/veya sisteme müdahaleler tespit edilebilir. IPack "Yetki Gsm No"lardan gelmeyen sms ile parametre değişikliklerini reddeder. Haberleşmeler GPRS, SMS ve/veya ADSL ile yapılabilir.


Promosyon Otomasyon Sistemleri


          IPack Promosyon Sistemi müşterinin PUAN Kartını Dispenser’in yanında bulunan okuyucudan okutması ile başlar. “PUAN Kart” daki müşteri kodu ile satış bilgisi sunucuda birleştirilir ve müşterinin “PUAN Kart”’ına IPack promosyon takip yazılımında daha önceden belirlenmiş olan parametreler doğrultusunda otomatik olarak PUAN kaydı yapılır. Kart bilgisi sisteme kablolu veya kablosuz olarak aktarılabilir. Örnek PUAN parametreleri;

 

- Alınan yakıt cinsine göre 
- Yakıt miktarına göre 
- Alışveriş tutarına göre 
- Alışveriş zamanına göre 
- Müşteri özelliğine göre 
- Limitli kart geçişi 
- PUAN birleştirme olarak belirlenebilir.